ပင်မစာမျက်နှာ စိုက်ပျိုးရေး ဗဟုသုတ

စိုက်ပျိုးရေး ဗဟုသုတ

436106006_825214809637515_1804023788052894401_n
440064224_819501996875463_5475058940312275084_n
Betel Leaves
Untitled design
367496876_670859721739692_3597790018711302068_n
Paddy Field
361392520_652063873619277_6376895025357245789_n (1)
Peanut
Chilli Field New
Chilli Article 2