ပင်မစာမျက်နှာ ဆက်သွယ်ရန်

Get in touch

ရုံးလိပ်စာ
အမှတ် 95 A, ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ ၈မိုင် လမ်းဆုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပါတ်များ
+95 1 866 3536
အီးမေးလ်
info@myanmaawba.com

ဆက်သွယ်ရန်


    GET IN TOUCH

    မြေပုံမှာ ကြည့်မယ်