ကွန်ပလိ + ဝိုက်

စပါးရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးအတွဲ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ဆေးအမည် စပါးရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးအတွဲ (ကွန်ပလိ+ ဝိုက်)
အစွမ်းရှိပစ္စည်း (AI) Bispyribac Sodium + Fenoxaprop P Ethyl
ဆေးအမျိုးအစား ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ စပါး ပေါင်းသတ်ဆေး
အသုံးပြုရမည့်ပုံစံ ရွက်ဖျန်း
သုံးစွဲ၍ရသောသီးနှံ စပါး။
‌နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်း
  • မြက်သီး၊ တက်ကွက်(နသယောင်)၊ ဝမ်းဘဲစာ၊ မြက်မုံညင်းစိမ်း၊ မြက်မုံညင်းဝါ၊ မြက်ကွမ်းသီးလေး၊ မှိုနတို၊ တက်ပြား၊ ဒေါင်းမြီးပျံ၊ ရေမချိုး (ရေမဆွတ်၊ ဝါးရုံမြက်)၊ တုံးတင်ခွ (သုံးတင်ခွမြက်)၊ ဒိုက်ဝမ်းပူပေါင်းများ နှိမ်နှင်းနိုင်သည်။
  • ကွန်ပလိသည် ပေါင်းပင်အရွက် (၁)ရွက် မှစ၍ ပေါင်းရွက် (၅-၇)ရွက် ထွက်ချိန်အထိ သုံးနိုင်သောရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေး ဖြစ်သည်။
  • ဝိုက်ရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးသည် နှုန်းထားများများ ဖျန်းမိပါက (ငန်းထပ်ဖျန်းပါက) ဖျန်းပြီးတစ်ပတ်အတွင်း စပါးအနည်းငယ် ဝါတတ်သော်လည်း ၁ ပတ်အကြာတွင် ပြန်လည်စိမ်းလာပါမည်။
‌အသုံးပြုသင့်သည့်အချိန် စပါးသက်တမ်း ၂၀-၆၀ ရက်အတွင်း ပေါင်းပင်အရွက် (၄)ရွက်အထက် ထွက်ချိန်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အသုံးပြုရမည့်နှုန်းထား
  • ပေါင်းရင့်များအတွက် ရေ ၂၀လီတာဝင်ဆေး ၁ ပုံးလျှင် ဝိုက် နှင့် ကွန်ပလိကို မြင်းခေါင်း စတီးဇွန်း ၅ ဇွန်းစီ ထည့်ပြီး ၁ ဧကကို ၅ ပုံးခန့် (ဝိုက် ၂၅၀ စီစီ+ကွန်ပလိ ၂၅၀ ဂရမ်/ဧက) အသုံးပြုနိုင်သည်။
  • ပေါင်းနုပါက ရေ ၂၀ လီတာဝင်ဆေး ၁ ပုံးလျှင် ဝိုက် ၃၀ စီစီနှင့် ကွန်ပလိ ၂၂ စီစီ ၁ ထုပ်ထည့်ပြီး ၁ ဧကကို ၅ပုံးခန့် (၁ ပုံး ၁ ထုတ်စာများဖြင့်လည်း ၂ ဧကစာ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါသည်) ဖျန်းနိုင်သည်။
အဓိကအကျိုးကျေးဇူး နှင့် အားသာချက်များ
  • သက်တမ်းရင့်ပေါင်းများ အားလုံးကို အမြန်သတ်နိုင်သည်။
  • စပါးခင်း ရက် ၂၀ သားမှ ၂ လသားအထိ ပေါင်းအားလုံးနှိမ်နှင်းရန်သုံးနိုင်ပါသည်။
  • နှိမ်နှင်းရခက်ခဲသော ဒေါင်းမြီးပျံ နှင့် မြက်နှမ်း (ခေါ်) လက်သဲစောင်း၊ သုံးတင်ခွ တို့ကို နှိမ်နှင်းနိုင်သည်။

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ