ပင်မစာမျက်နှာ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါး
2024-01-26
Share to
ယခုတစ်ပါတ် စားဖိုဆောင်သီးနှံ ဈေးကွက်သတင်း

၂၆.၁.၂၀၂၄ မှာ ဖြစ်ပေါ် တဲ့ ထူးခြား ပြောင်းလဲသည့် ဈေးနှုန်း တွေကို AMIA မှ စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

မတ်ပဲ ရော ပဲစင်းငုံနီရော ဈေးတွေ ဆက်တိုက်မြင့်တက်လာသလို ပဲတီစိမ်းဈေးကလည်း မြင့်တက်လာပါတယ်။ကုလားပဲဈေးတွေ အနည်းငယ်ကျဆင်းပေမယ့် ဈေးငြိမ်တဲ့အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ပဲပုတ်ဈေးတေါ အနည်းငယ်ကျဆင်းပါတယ်။နှမ်းမျိုးစုံဈေး ပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။ကြက်သွန်နီ ဈေးတွေ အနည်းငယ်ကျဆင်းပါတယ်။

ပခုက္ကူကုန်စည်ဒိုင်

ကြက်သွန်နီ တစ်ပိဿာ ၄၀၀ မှ ၁၇၅၀

ကြက်သွန်ဖြူ တစ်ပိသာ ၉၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀

ပဲဆီသန့် တစ်ပိဿာ ၁၂၇၀၀

နှမ်းဆီသန့် တစ်ပိဿာ ၁၂၂၀၀

မတ်ပဲ တစ်တင်း ၉၈၆၀၀

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၂၂၄၀၀

ပဲယင်းနီ တစ်တင်း ၇၈၅၀၀

ပဲလွန်းပြာ တစ်တင်း ၇၁၀၀၀

 

ဟင်္သာတ ကုန်စည်ဒိုင်

မတ်ပဲ တစ်တင်း ၉၈၅၀၀

ပဲတီစိမ်းနီ တစ်တင်း ၁၀၃၀၀၀

ပဲတီစိမ်း(ဆီပြောင်း) တစ်တင်း ၇၈၀၀၀

ပဲတီစိမ်း(မြစ်ဝ) တစ်တင်း ၆၆၀၀၀

ပဲတီစိမ်း(ဝါးခယ်မ) တစ်တင်း ၆၆၀၀၀

ပဲလွန်းနီ တစ်တင်း ၈၅၀၀၀

ပဲလွန်းဖြူ တစ်တင်း ၇၀၂၀၀ မှ ၇၀၅၀၀

ပဲယင်းနီ တစ်တင်း ၈၀၀၀၀

ပဲပုတ်(ဆီတိုး)တစ်တင်း ၆၁၅၀၀

ဘိုကိတ်ပဲ တစ်တင်း ၇၅၀၀၀

 

အောင်လံ ကုန်စည်ဒိုင်

မတ်ပဲ တစ်တင်း ၉၈၀၀၀

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၂၃၀၀၀

ပဲတီစိမ်း တစ်တင်း ၇၄၀၀၀

ကုလားပဲ တစ်တင်း ၉၇၀၀၀

ကုလားပဲ(မြကြေး) တစ်တင်း ၉၆၀၀၀

ဘိုကိတ်ပြာ တစ်တင်း ၇၄၀၀၀

ပဲကြီး တစ်တင်း ၁၂၀၀၀၀ မှ ၁၂၅၀၀၀

မြေပဲလုံးဆံနီ တစ်ပိဿာ ၇၄၀၀

မြေပဲလုံးဆံဖြူ တစ်ပိဿာ ၆၈၅၀

နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၃၃၅၀၀၀ မှ ၃၆၅၀၀၀

နှမ်းပြာ တစ်အိတ် ၃၃၅၀၀၀

နှမ်းဖြူ တစ်အိတ် ၃၃၅၀၀၀

နှမ်းနီ တစ်အိတ် ၃၃၀၀၀၀

 

မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်

ကုလားပဲ (V2) တစ်အိတ် ၃၁၀၀၀၀

ကုလားပဲ (v7) တစ်အိတ် ၃၁၃၀၀၀

ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) တစ်အိတ် ၂၈၀၀၀၀

ကုလားပဲ(929) တစ်အိတ် ၂၈၂၀၀၀ မှ ၂၈၈၀၀၀

မတ်ပဲ တစ်အိတ် ၂၀၀၀၀၀ မှ ၂၉၀၀၀၀

ပဲစင်းငုံနီ တစ်အိတ် ၃၆၅၀၀၀ မှ ၃၆၈၀၀၀

ပဲတီစိမ်း (အညာ) တစ်အိတ် ၁၆၀၀၀၀ မှ ၁၉၇၀၀၀

ပဲကြား တစ်အိတ် ၁၆၀၀၀၀ မှ ၁၆၅၀၀၀

ပဲနီပြား တစ်အိတ် ၄၄၀၀၀၀ မှ ၄၅၀၀၀၀

ပဲလွန်းဖြူ တစ်အိတ် ၂၀၅၀၀၀ မှ ၂၁၀၀၀၀

News

ဆက်စပ်သတင်းများ